سیاست

ثبت هفت صد شکایت ازروند برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان درننگرهار

شهرجلال آباد 3 عقرب باختر
هفت صد مورد شکایت از روند برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان درولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.
مسوولان کمسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در ننگرهار می گویند که این شکایت ها ازسوی شهروندان و نامزدان به این اداره ارسال شده است.
به اساس گزارش ها ، بیشتر شکایت ها مستند اند و ازجریان روند برگزاری انتخابات از مراکز رای مستند سازی شده اند.
یک مسوول کمسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ننگرهار به آژانس باخترگفت که هفت صد شکایت از چگونه گی روند رای دهی دراین ولایت شرقی به آنان رسیده است که اکثرآن مستند اند.
نشانی کردن برگه های رای دهی به نفع نامزد مشخص ، دیربازشدن ویا نشدن مراکز رای ، عدم آشنایی شهروندان ننگرهار  و برخی کارمندان کمسیون انتخابات به شیوه بکار گیری دستگاه انگشت نگاری و کمبود برگه های رای در برخی مراکز از شکایت های  عمده و رسیده به کمسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ننگرهار است.
مسوولان کمیسیون انتخابات ننگرهارمی گویند که ازمیان چهارصدو پنجاه وهفت مرکز تعیین شده رای ، سه صدو نود و چهار آن در روز رای دهی به روی رای دهنده ها بازبود و باقی به دلایل امنیتی و مشکل های فنی بسته بود.
در ننگرهار یک صدو سی وهفت تن به شمول چهارده زن خود شان را برای عضویت درمجلس نماینده گان نامزد کرده اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا