اخبارجامعه

تکمیل سروی تخنیکی، اجتماعی و اقتصادی پنج چکدم درمربوطات ولایت میدان وردگ

 

کابل ۲۲ جوزا باختر

سروی تخنیکی، اجتماعی و اقتصادی پنج چکدم درمربوطات ولایت میدان وردگ انجام شد.

دفتررسانه های وزارت انرژی وآب درخبرنامه یی گفته است:‌ مسئولین  ریاست عمومی خدمات انجنیری تاسیسات آب و ریاست سروی ودیزاین  وزارت انرژی و آب سروی تخنیکی، اجتماعی و اقتصادی چکدم کبلکی ، امام ابوحنیفه ، حسن خیل، دره منو و سنپینکی  را در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردگ انجام دادند.

به گفته منبع: با اعمار چکدم های متذکره‌ آب های زیرزمینی در ولسوالی یاد شده تقویه و برای صدها تن زمینه  کار نیز مساعد خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا