اخبارجامعه

تولید سمارق، راه تازه برای ایجاد فرصت های شغلی به زنان نیازمند درنیمروز

شهرزرنج 22 قوس باختر
برنامه یی برای ایجاد فرصت های شغلی به ده ها زن نیازمند در نیمروز راه اندازی شد.
دراین برنامه، نهاد نسل های آینده ی افغانستان، برای پنجاه زن بسته هایی برای تولید سمارق توزیع کرد تا ازاین راه ، اقتصاد های کوچک برای خود می سازند.
مولوی عبدالخالق “حکیم‌الله”، رئیس زراعت، آبياری و مالداری نیمروز به آژانس باخترگفت که دراین دوربرای پنجاه زن نیازمند بیست قلم مواد برای تولید سمارق توزیع کرد.
اوگفت که تلاش دارند با تطبیق این برنامه، ازیک سو زنان نیازمند را صاحب اشتغال واقتصاد های کوچک سازند، ازسوی دیگر، میزان تولید سمارق در نیمروز را بیشتر کنند.
زنان با ابراز خرسندی ازایجاد فرصت های شغلی برای شان، می گویند که پس ازاین می توانند با تولید سمارق در خانه های شان، امرار معاش کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا