اخبارجامعه

توزیع خوراکه حیوانی به صدها مالدار درسمنگان

 

ایبک 5 حوت باختر

برای صدها مالدار در سمنگان، خوراکه حیوانی توزیع شد.

سیداکرم عمری یک منبع ریاست زراعت ومالداری سمنگان به آژانس باخترگفت: دراین دور، برای پنج صد مالدار درولسوالی دره ی صوف پایین و برای هرکدام، دوصد کیلوگرام خوراکه حیوانی، ازسوی سازمان خوراکه وزراعت جهان، توزیع شد.

کنجاره ی تولیدی توزیع شده به مالداران، از ده نوع مواد ترکیب شده و یک غذای مکمل خوانده می شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا