اخبارجامعه

توزیع بیش از بیست سرپناه برای عودت کنندگان در ولایت جوزجان

کابل، ۲۳ قوس، باختر
۲۳ باب سرپناه برای امروز برای عودت کنندگان در ولایت جوزجان تسلیم داده شد.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس معلومات ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان ۲۳ باب سرپناه برای ۲۳ خانواده که قبلاً در زیر خمیه زنده گی مینمودند با حضور معاون والی افتتاح و تسلیم داده شد.
به گفته رییس امور مهاجرین آن ولایت هرباب سرپناه یادشده با هزینه ۸۰ هزار افغانی به کمک مالی یکتن از بارزگانان کشور ترکیه اعمار شده که دارای دو اطاق و یک دهلیز معه فرش میباشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا