اخبارجامعه

تلاش ها برای گسترش پوشش شبکه ی مخابراتی سلام درقندهار

شهرقندهار2 قوس باختر
تلاش ها برای گسترش پوشش شبکه ی مخابراتی سلام در قندهار، ادامه دارد.
درچارچوب این تلاش ها، آنتن های مخابراتی سلام، در بخش های دور دست نزده ولسوالی قندهار نصب شد.
ملا نورالله نوری رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قندهار به آژانس باخترگفت که با نصب این پایه ها، انتظارمی رود، سطح پوشش شبکه ی سلام، گسترش خواهد یافت.
شهروندان قندهار از تلاش های امارت اسلامی برای گسترش سطح خدمات مخابراتی، استقبال کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا