سیاستاخبارجامعهTOP

تعهد سازمان غذایی جهان برای کمک به هفت ملیون افغان نادار درسال جاری

 

مزارشریف 29 حمل باختر

سازمان غذایی جهان اعلام کرد که درسال جاری بیش ازهفت ملیون افغان را تحت پوشش کمک های بشر دوستانه قرار خواهد داد.

یک مسوول این نهاد درشمال افغانستان، دردیدار با معاون والی بلخ گفت که این هفت ملیون افغان، در سه صدو پنجاه ولسوالی، تقریبا سرتاسرافغانستان، کمک دریافت خواهند کرد.

حاجی مولوی نور الهادی ابوادریس معاون والی بلخ دردیدار بانجیب الله رحمانی مسؤول دفتر سازمان غذایی جهان، خواهان ایجاد هماهنگی میان اداره های محلی ونهاد های کمک رسان در امر کمک به نیازمندان شد و گفت که دربلخ نیز افراد نادار زیاد است و باید به آن توجه شود.

 نجیب الله رحمانی مسوول سازمان غذایی جهان در شمال افغانستان، دراین دیدار، معلومات مفصل از برنامه و فعالیت های خویش در زون شمال ارائه داشت و گفت ” سازمان غذایی جهان ،در سال پیش‌رو در سراسر افغانستان هفت میلیون نفر را در سه صدو پنجاه ولسوالی تحت حمایت خویش قرار می‌دهد که از آن جمله ۲ میلیون نفر در زون شمال اند.

حاجی مولوی نورالهادی ابوادریس از عرضه خدمات و کمک های بشری دفتر سازمان جهانی غذا در ولایت بلخ اظهار سپاس نموده و بیان داشت رهبری امارت اسلامی افغانستان زمینه کمک و فعالیت را برای انجو های امداد رسان مساعد ساخته و از هرگونه همکاری در این زمینه دریغ نخواهند کرد.

آقای ابوادریس از دفتر سازمان جهانی غذا در زون شمال خواست خدمات و کمک های خویش را به هماهنگی سکتور های مربوطه انجام دهند تا خانواده های بی بضاعت واقعی به همکاری ادارات مربوطه شناسایی و افراد فقیر جامعه به گونه کامل از کمک ها مستفید شوند.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا