اخبارجامعه

تشخیص و تثبیت ۳۱۰۰ جریب زمین مغضوبه در ننگرهار و سرپل

کابل، ۱۶ قوس، باختر
هییت تخنیکی واپسگیری زمین های مغضوبه در ادامه تلاش های شان ۱۲۰۰ جریبت زمین را در ولسوالی مهمند دره ننگرهار تثبیت نمودند.
دفتر مطبوعاتی وزارت عدلیه بانشر این خبر می گوید: هیئت تخنیکی واپس گیری زمین های مغضوبه، این زمین هار را در ساحه لوی دکه ولسوالی مهمند دره تثبیت و اسناد آن را غرض تصمیم نهایی به کمیسیون مرکزی ارسال نموده اند.
طبیق یک خبر د یگر: هیئت تخنیکی واپس گیری زمین های مغضوبه در جریان بررسی ۱۹۰۰ جریب زمین مغضوبه را در ولایت سرپل تثبیت کردند.
هیئت موظف این زمین ها را در منطقه خمرآباد ولسوالی سیدآباد آنولایت مغضوبه تثبیت نمودند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا