اخبارامنیتجامعه

ترمیم بیست موترمختلف نظامی درقول اردوی عزم وزارت دفاع ملی

لشکرگاه، 2 دلو، باختر
بیست موتر نظامی در قول اردوی 215 عزم وزارت دفاع، ترمیم وبه دسترس نظامیان قرار گرفت.
این وسایط از دیر زمانی بنابرعوارض، متوقف بود که توسط کارکنان مسلکی بخش حمایه ی لوژستیکی این قول اردو، ترمیم شد.
این موترها شامل امبولانس های رنجر، تیلر، کرن وهاموی است.
یک مسوول بخش ورکشاپ قول اردوی عزم به آژانس باخترگفت که تاکنون توانسته اند تعداد زیادی از وسایط نظامی را ترمیم وآماده ی استفاده نمایند.
اوگفت که روند ترمیم وسایط نظامی درین ورکشاپ، ادامه دارد.
با روی کارآمدن امارت اسلامی درافغانستان، هزاران واسطه ی نظامی توقف شده درگوشه و کنارکشور، ترمیم ودراختیارنظامیان قرارگرفتند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا