اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

تحریم و اعمال زور راه حل مشکلات نیست

تبصره
کابل، ۲۵ قوس،باختر
امارت اسلامی افغانستان وضع تحریم‌ها در برابر حکومت سرپرست را به سود کشور و جهان نمی‌داند، بل بر ادامه تعامل و همکاری تاکید دارد.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ شورای امنیت سازمان ملل، ماموریت گروه نظارت بر تحریم‌ها در برابر امارت اسلامی را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این اقدام شورای امنیت سازمان ملل آنهم در شرایط که مردم افغانستان مشکلات تعریف شده و معین خود را دارند، یک حرکت توجیه ناپذیر است و نشان میدهد که شورای امنیت سازمان ملل متاثر از سیاست ها و راهکار دیکته شده شماری معینی از کشور ها است که سازمان ملل و نهاد های مربوط آن را ابزاری به کار می گیرند.
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد از ادامه‌ی تحریم‌ها علیه حکومت سرپرست در افغانستان پشتیبانی کرد و با برداشت که خود دارد ادامه تحریم ها در برابر امارت اسلامی را برای صلح، ثبات و امنیت در کشور مفید دانسته است و همچنان گفته است، این گونه اقدام ها، امارت اسلامی در افغانستان را به تعهداتش پابند می کند.
مگر او نمی داند که با استقرار دو باره امارت اسلامی در افغانستان صلح و ثبات تامین شده است و سوالی مبنی بر بی ثباتی در افغانستان وجود ندارد و اگر حرف از پیگیری تعهدات امارت اسلامی است، امارت اسلامی به تعهدات خود در سطح ملی و بین المللی استوار است و پاره از مسایل که از سوی شماری از کشور ها با دید انتقادی دنبال می شود بیشتر مسایل داخلی افغانستان است و یا این که امارت اسلامی برای حل آن نیاز به زمان دارد.
گفته های این دیپلمات امریکایی نشان می دهد که او بیشتر تبلیغاتی حرف می زند و واقعیت را کتمان می کند و میان مقام های امریکایی هنوز هم دید کین توزانه نسبت به امارت اسلامی وجود دارد.
با تاسف او و هم قطارانش در شورای امنیت سازمان ملل، یا به این درک نه رسیده اند و یا نخواسته که برسند که ادامه تحریم ها چه مشکلات را برای مردم افغانستان که بیشتر از چهار دهه را در تجاوز و جنگ با بیگانگان سپری کرده اند به بار آورده است، در حالی که یکی از تعهدات بنیادی سازمان ملل تلاش برای رفاه مردمان هر گوشه از دنیا است و در وجود چنین یک تعهد نباید سازمان ملل متحد عاملی کاری شود که بر زندگی مردم عادی افغانستان اثر منفی بگذارد.
سازمان ملل که خود را مرجع تفاهم و همکاری میان ملل جهان معرفی می کند باید به جای ایجاد کمیته های نظیر (کمیته نظارت بر تحریم ها علیه امارت اسلامی افغانستان) زمینه‌ی گفت‌وگو و تعامل با امارت اسلامی فراهم کند و از هرگونه حرکت منفی که تبعات آن می تواند مردم عادی را رنج دهد دوری کند.
با تاسف هنوزهم ایده اعمال فشار بر امارت اسلامی از سوی شماری از کشور های جهان در برابر امارت اسلامی هدفمندانه دنبال می شود و در این کار زار ضد افغانی از نهاد جهانی ابزاری کار گرفته می شود، در حالی که تحریم و فشار راه حل نیست زیرا برای هر مشکلی منطق وراهکاری مثبت وجود دارد، قوی ترین راهکار، گفت وگو وتفاهم است، ایده معقول که امارت اسلامی آن را پیشکش کرده است و بر شکل گیری آن تاکید دارد.
چه خوب است که سازمان ملل دور از سلطه گری های دیگران، مطابق به منشور و اهداف تدوین شده خود، برای حل مشکلات در مذاکره و مفاهمه را با امارت اسلامی را باز کند و روی موارد ایرادی و اختلافی گفت وگو شود تا دیگر برای تحریم های توجیه ناپذیر جا باقی نماند و ایده تفاهم و همکاری جایش را پیدا کند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا