گزارش ها

تجار ملي : ما فقط با انتخاب يك راه بديل ترانزيتي ،از شر پاكستان خلاص خواهيم شد

 

کابل باختر/ 15/ دلو

مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند ، قراراست فردا کانتینرهای اموال تجارتی افغانستان که از چند ماه به اینطرف در بندر کراچی پاکستان متوقف ساخته شده اند، بارگیری و به افغانستان انتقال یابند .

به گزارش آژانس باختر ، مسوولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان درحالی از بارگیری کانتینر های حامل اموال تجارتی افغانستان ازکراچی پاکستان سخن میگویند که مقام هاي آن کشور به دلايل غیر موجه که خود به آن مشکلات تخنیکی در توافقنامه ترانزیتی نام نهاده اند امتعه تجارتی تجار افغان را متوقف ساختند، در این مدت تنها پول ديمرچ ( جریمه گمرکی ) پاکستان بالغ بریک ملیون دالر گردیده است که از سوی تجار افغان پرداخت شده است .

 برعلاوه تادیه پول جريمه گمركي ، تجار افغان تا پنجاه  ملیون دالر خساره مند شده اند . اکثری این کانتینرها حامل مواد غذایی بوده که احتمال فاسد شدن آن متصور است. پاکستان درحالی به توقف کانتینر های اموال تجارتی افغان دست میزند که با افغانستان یک موافقتنامه تازه ترانزیتی را امضا کرده است، مگر آن کشور بار ، بار این موافقتنامه را نقض کرده و باعث سرگردانی و خسارات مالی تجار افغان شده است .

 خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنگارآژانس باختر گفت:" در پی ملاقات های متعدد مسوولان دو کشور کانتینر های حامل اموال تجارتی افغاستان فردا اجازه خواهند یافت تا راه شان را به سوی کشور باز نمایند."

با آنکه الکوزی واضح نساخت که این توافق در پی ملاقات کدام مقام افغانی با پاکستانی ها صورت گرفته، مگر تاکید دارد که چنین موافقه صورت گرفته ، مگر او به این توافق پاکستان چندان خوشبین نیست .

 الکوزی، میگوید یکماه قبل راجا پرویز اشرف صدراعظم پاکستان دستور رفع توقف کانتینرهای تجار افغان را صادر کرد که باید فردا آن این دستور عملی میشد، مگر این دستور صدراعظم پاکستان که شخص اول در امور اجرائیوی کشورش است تا به امروز به تعویق افتاد.

الکوزی اضافه میدارد هنوزهم باور ندارد که کانتینر های امور تجارتي ما به افغانستان انتقال یابند زیرا پاکستان در گذشته بر بهانه های مختلف برای انتقال اموال تجارتی به  افغانستان مشکل تراشی نموده است .

او میگوید که نیرنگ ها و بهانه های پاکستان طاقت و حوصله تجار افغانی را به سر آن رسانیده و هیچ راه وجود ندارد مگر آنکه راه بدیل ترانزيت جستجو گردد.

 الکوزی میگوید که پاکستان میخواهد تجارت را با سیاست یکجا نمایند، آنها از موقف ترانزیتی شان در برابر افغانستان استفاده سؤ می نمایند درحالیکه استفاده از ترانزیت مطابق اسناد بين المللي حق افغانستان است .

او گفت که منبعد تجار افغان از کراچی و یا سایر بنادر پاکستان استفاده نخواهند کرد.

 درحالیکه وي تاکید دارد که روند انتقال کانتینر های حامل اموال تجارتی افغانستان فردا به کشور آغاز خواهد شد، مگر وحیدالله غازی خیل سخنگوي وزارت تجارت و صنايع میگوید که مشکل حل گردید ، مگر این كه اين اموال چه وقت به افغانستان انتقال میابند، اطلاع ندارد . او گفت که ما با انجام عمل باالمثل شماری از وسایط باربری پاکستان را که اموال تجارتی آن کشور را به آسیاي میانه انتقال میداد در تورخم متوقف ساخته ایم . به گفته غازی خیل، وزیر تجارت افغانستان با مقام هاي پاکستانی منجمله وزیر تجارت و سفیر آن کشور درکابل صحبت نمود و این مشکل فعلاً حل گردیده است .

حاجی احمد شاه، تجار ملی و رییس اتحادیه وارد کننده گان مواد غذایی به خبرنگار آژانس باختر گفت که ما دیگر هیچگاهی به وعده های حکومت پاکستان باور نخواهیم کرد، ضمناً او مقام هاي وزارت تجارت را به بار ملامت گرفت که درحل این مشکل کوتاه آمده و نتوانسته مشکل تجار افغان را در پاکستان به گونه بنیادی حل نماید. ما بار بار از بهانه تراشی های پاکستان متضرر میشوم درحالیکه مقام هاي نظاره گر مشکل ما اند .

 حاجی  احمد شاه، گفت: ما به همکاری اتاق تجارت در جستجوی راه بدیل هستیم تا دیگر از شر پاکستان خلاص شویم .

يكتن از باشنده گان كابل ميگويد، بار اين همه جريمه هاي گمركي را باشنده گان كابل جبرا" ميپردازند، تجار صرف با افزايش قيمت ها رفع خساره ميكنند، متضرر اصلي مردم است كه بايد دولت براي رفع اين مشكل اقدامات جدي نمايد تا مردم از اين همه فشار هاي وقت و نا وقت پاكستان نجات يابد.

 تاج محمد اکبر ، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و کارشناس مسایل اقتصادی در رابطه به مشکلات موجود تجار افغان درپاکستان به خبرنگار آژانس باختر گفت:" مسئله ترانزیت برای پاکستان به یک موضوع سیاسی تبدیل گردیده است، درحالیکه از نگاهی حقوقی هیچ نوع مشکلی وجود ندارد و در توافق نامه كه سه سال قبل به میان آمد بخاطر راه حل های این مشکلات توجه گردیده ."

 قابل یاد آوریست که کشور پاکستان یک سال قبل نیز با ایجاد مشکلات ترانزیتی در بخش مواد غذایی از تجار افغان نزدیک به هفت ملیون دالر جریمه توقف يا ديمرچ گرفته است .

 متاسفانه مسوولان تجارتی پاکستان همیشه مسایل سیاسی را درمسایل اقتصادی دخیل میسازند و از تجار پول اخذ می نمایند.

استاد اکبر حل این مشکل را در این میداند تا پاکستان متقاعد گردد که تجارت یک سود دو طرفه است نه یک شیوه سیاست، در غیر آن پاکستان این مشکل را بار بار خلق خواهد نمود.

 یک عضو شورای ملی که نمی خواهد نامش گرفته شود میگوید: مشکل تنها درپاکستان نیست دشمن هر زمان و در هر فرصت کار خود را می نماید سوال من است که پالیسی تجارتی ما چیست هرگاه از ترانزیت به عنوان حربه علیه ما کارگرفته شود ما باید چه بکنیم ؟ دست و پای بسته نظاره گر باشیم و یا این که به عکس العمل متقابل دست بزنیم؟ نمیدانم مسوولان ما کدام یک را انتخاب نموده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا