سیاست

تاکید یوناما برتوسعه و انکشاف غرب کشور

شهرهرات 27 جدی باختر
رییس جدید دفترساحوی یونا درحوزه غرب کشور معرفی شد.
سیمون هیرمیس که قبل ازین به عنوان رییس دفتریوناما درولایت قندهار ایفای وظیفه کرده است ،به عنوان رییس جدید یوناما درولایت هرات معرفی شد.
سیمون هیرمیس دردیداربامحمد آصف رحیمی والی هرات آرزوبرد تادردوره ماموریتش درولایت هرات،  بتواند درراستای توسعه وانکشاف فعالیت موسسات بین المللی مصدرخدمت شود.
دفترساحوی یوناما درولایت هرات ازپانزده سال بدینسو فعالیت دارد که امورهماهنگی کمک های بشری موسسات بین المللی رابه عهده دارد.ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا