اخبارصحت

تامین دارو و تجهیزات طبی شفاخانۀ مرکزی هلمند؛ داکتران و بیماران راضی اند

لشکرگاه/ 11 حمل/ باختر
مسوولان از تامین دارو و دیگر تجهیزات طبی مورد نیاز شفاخانۀ ملکه ثریا، درمانگاه مرکزی هلمند خبر دادند.
این شفاخانه در ماه های پسین به کمبود دارو و تجهیزات طبی مواجه بود.
به اساس گزارش ها، صلیب سرخ جهانی و وزارت صحت عامه به تازه گی ها دارو و تجهیزات مورد نیاز این شفاخانه را تامین کرده است.
به تامین دارو و تجهیزات، روند رسیدگی به بیماران درشفاخانۀ ملکه ثریا دوباره به حالت عادی برگشته است و حتی به گفته‌ی داکتران، اکنون می توانند بیشتر از پیش بیمار بپذیرند و به آنان خدمات درمانی ارائه کنند.
اما با افزایش تعداد بیماران مراجعۀ کننده، نیاز است این شفاخانۀ پنجاه بستر به یک مرکز درمانی صد بستر ارتقا کند.
داکترمحمد ولی همت، رییس صحت عامه ی هلمند به آژانس باخترگفت که شفاخانۀ ملکه ثریا بازسازی شد و اکنون سیستم آبرسانی و برق آن فعال شده است و با تامین دارو و تجهیزات طبی، آنان فعالیت شان را گسترش داده اند.
به اساس آمار ارائه شده، شفاخانه‌ی ملکه ثریا روزانه به چهارصد بیمار، خدمات درمانی ارائه می کند.
با این حال به گفته‌ی رییس صحت عامه‌ی هلمند، نیازاست تا شفاخانۀ ملکه ثریا از پنجاه به صد بستر ارتقا کند.
درحال حاضرنه تنها از هلمند، بلکه بیماران ازولایت هایی در همسایه گی هلمند نیز بیماران شان را برای درمان به شفاخانۀ ملکه ثریا می برند. ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا