اخبارجامعه

تامین آب نوشیدنی دوصد خانواده درپروان

 

شهرچاریکار6 جدی باختر

با ساخت یک شبکه ی آبرسانی درپروان، بیشتر ازدوصد خانواده به آب نوشیدنی پاک دست یافتند.

ملا عبدالصمد صادق رییس احیاء و انکشاف دهات پروان به آژانس باخترگفت که کمیته ی ناروی برای ساخت این شبکه ی آبرسانی، شصت هزار دالر هزینه کرده است.

با ساخت این شبکه آبرسانی معضل بیش از دو صد خانواده از ناحیه کمبود آب صحی برطرف شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا