اخبارجامعهTOP

 تاسیس کارخانه ی تولید شیرینی باب، توسط یک دختر در سرپل

 

سرپل 24 ثورباختر

یک دختر در سرپل، اقدام به تاسیس کارخانه ی تولید شیرینی باب کرده است.

شیرینی سرای بی نظیر، از روز گشایش، رفته رفته، مشریان زیادی به خود دست و پا کرده است.

وحیده نیازی مسوول شیرینی سرای بی نظیر می گوید که دراین کارخانه، شیرینی باب از قبیل کلچه، کیک، بغلاوه و کیک های محفلی تولید وبه بازار عرضه می شود.

درگام نخست، فراورده های این شیرینی سرا، در بازار های سرپل و ولایت های همجوارآن به فروش می رسد.

وحیده نیازی می گوید که با شصت هزارافغانی به تاسیس کارخانه اقدام کرده و هدف اصلی اش خود کفایی اقتصادی خود و رونق زنده گی پنجاه کارگرش بوده است.

او خواهان حمایت امارت اسلامی شد وگفت تلاش دارد تا کاروبارش را گسترش بخشد.

زهرا حسینی یکی از کارکنان این کارخانه ی شیرینی می گوید که از کار کردن در این جا خرسند است، زیرا تمام کارمندان این کارخانه دختران اند وهمه به دنبال رشد اقتصاد شان اند.

مفتی عبدالشاکر شهاب رئیس صنعت و تجارت سرپل با استقبال از فعالیت این کارخانه شیرینی گفت: با تمام توان درخدمت زنان تجارت پیشه اند و از تلاش های آنها حمایت مادی و معنوی می کنند.

به اساس آمارها، درسرپل، یک صدوهشتاد کارخانه ی تولیدی وجود دارد که توسط زنان اداره می شود.

دراین کارخانه ها، یک هزارودوصد زن و دختر کارمی کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا