اخبارجامعه

بیش از ۸۰۰ مهاجرازایران به کشور عودت کردند

کابل ۱۶ دلو باختر
هشتصد و سی و هشت مهاجر ازایران در ۲۴ ساعت گذشته به گونه اجباری و داوطلبانه ازطریق اسلام قلعه هرات به کشور عودت کردند.
دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی اسلام قلعه، از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۳۱۸ نفر آنها نیازمند شناسایی شدند وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی ومواد غذایی وغیر غذایی دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا