اخبارجامعه

بیش از ۲۰۰ مهاجر ازپاکستان به کشور برگشت نمودند

کابل، ۹ دلو، باختر
دوصدوبیست و دومهاجر در ۲۴ ساعت گذشته از گذرگاه های تورخم و سپین بولدک به کشور برگشت نموده اند.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار ۱۷ خانواده شامل ۱۱۲ تن از مرز یاد شده به کشور عودت نمودند و پس ازثبت اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان جهانی خوراک و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
همچنان به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ۱۸ خانواده که شامل ۱۱۰ تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت نمودند و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا