اخباراقتصادجامعه

بیش از پنجاه درصد باغ‌های هلمند دراثرخشک‎‌ سالی از بین رفته است

لشکرگاه، 20جوزا ، باختر
شماری از باشنده ‌گان ولسوالی‌های سنگین و نوزاد هلمند می‌گویند که به‌ دلیل جنگ در سال‌های گذشته و خشک‌ سالی های پی هم آب کاریزها خشک شده است و سبب ازبین‌ رفتن شماری از باغ‌های آنان شده است.
آنان می‌افزایند که باغ‌ داران از این باغ‌ها سالانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار افغانی حاصل می‌گرفتند؛ اما اکنون با خشک ‌سالی های پی هم این درآمدها به صفر کاهش یافته است.
باشندگان ولسوالی های نوزاد وسنگین می گویند که سطح آب ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر پایین رفته است.
یک باشندۀ ولسوالی سنگین، به آژانس باخترگفت که در این‌جا ۱۰ کاریز وجود دارد که تنها یکی از آن‌ها آب دارد. سطح آب ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر پایین رفته است.
صابر، باشندۀ ولسوالی نوزاد، هلمند می گوید که حفر چاه های عمیق آب کاریز ها را خشک کرده و به همین سبب تمام باغ‌های ولسوالی نوزاد خشک شده است.
عبدالخالق ثانی، مدیر زراعت ولسوالی سنگین، می‌گوید: نیمی از باغ‌های ولسوالی سنگین خشک شده است، باغچه‌ها در حال خشکیدن است ومردم به‌ دلیل جنگ به جاهای دیگر رفته بودند و زمین‌ها به حال خود رها شده بود.
همچنان محمدنصیر، مدیر زراعت ولسوالی نوزاد، نیز می‌گوید: باغ‌ها با قدمت ۱۰۰ سال خشک شده است. در این‌ جا از هر جریب زمین ۵ خروار انار به ‌دست می‌آمد و درآمد یک باغ میان ۲۰۰ تا ۹۰۰ هزار افغانی بود که۶۰ درصد باغ ‌ها از بین رفته است.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا