اخبارجامعه

بیش ازیک هزارو ۸۰۰ مهاجر از ایران به وطن برگشتند

کابل، ۱۵ قوس، باختر
یک هزارو ۸۳۴ مهاجر در۲۴ ساعت گذشته ازطریق اسلام قلعه هرات به وطن عودت کردند.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترنگاشته است:‌ به اساس معلو مات آمرین سرحدی اسلام قلعه از میان افراد مذکورکه شامل خانواده ها ومجردین بودند، ۳۵۰ نفرآنها نیازمند شناسایی وغرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند ومواد غذایی وغیر غذایی را دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا