اخبارجامعه

بیش ازصد خانواده مهاجرافغان به کشوربرگشتند

کابل14 دلو باختر
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان میگوید: بیش از صد خانواده دیگر از پاکستان و ایران به کشور برگشتند
دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندګان امروز با نشر این خبر گفته است: به اساس گزارش کمیته های موظف کمیسیون عالی رسیده گی به حل مشکلات برگشت کننده گان اجباری در سرحدات، ۱۰۳ خانواده شامل ۲۵۷ تن برگشت کننده اجباری، ازگذرگاه های مرزی ننگرهار، کندهار، نمیروز، هرات و پکتیکا به کشور برگشتند.
از میان ۲۴ خانواده شامل ۱۲۰ تن به محلات اصلی شان انتقال و کرایه انتقال آنان پرداخت شد، به ۴۷ خانواده کمک نقدی صورت گرفته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا