اخباراقتصادTOPجامعه

بهره برداری سه پروژه ی توسعه یی در هلمند

لشکرگاه ۴ حوت باختر
سه پروژه ی توسعه یی در هلمند به بهره برداری سپرده شد.
این پروژه ها، شامل یک مرکز صحی، یک مدرسه و یک مسجد است که به اساس درخواست وزارت اطلاعات وفرهنگ در ولسوالی دیشو، در جنوب شهر لشکرگاه از سوی نهاد خیریه ی خانواده ی شاهی قطر ساخته شده است.
مولوی عبدالرحمان مسلم کندزی والی هلمند در مراسم بهره برداری این پروژه ها گفت که با بهره گیری این پروژه ها، برای بسیاری مردم زمینه ی آموزش علوم اسلامی، عبادت و تداوی فراهم شد.
شراف الدین احمدی نماینده ی نهاد کمک رسان خانواده ی شاهی قطر به آژانس باخترگفت که آنان در جاهی این سه پروژه را تطبیق کردند که نه مسجد جامع، نه مدرسه و نه مرکز صحی وجود داشت.
مسجد جامع ساخته شده در یک وقت گنجایش شش صد نماز گزار را دارا است، مدرسه ی ساخته شده هم زمینه ی آموزش علوم اسلامی را برای هزاران تن فراهم کرده و نیز با ساخت مرکز صحی، مشکل صحی هزاران روستا نشین حل خواهد شد.
حاجی عبدالرحیم باشنده ی محل از تلاش های امارت اسلامی برای تطبیق پروژه های توسعه یی استقبال کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا