اخبارجامعه

بهره برداری دو پروژه ی توسعه یی درپکتیکا

شرن 11 دلو باختر
دو پروژه ی توسعه یی درپکتیکا به بهره گیری سپرده شد.
این پروژه ها، ساخت یک جاده ی روستایی ودیوار استنادی خوانده شده است.
با ساخت این دو پروژه، دررفت وآمد هزاران روستا نشین بهبود به میان آمده ونیز ازتخریبات سیلاب های احتمالی برخانه ها وکشتزارهای مردم در ولسوالی متاخان جلوگیری خواهد کرد.
یک منبع ریاست احیا وانکشاف دهات پکتیکا به آژانس باخترگفت که این پروژه ها ازسوی این اداره، تطبیق شده است.
روستا نشینان درولسوالی متاخان پکتیکا ازتلاش های امارت اسلامی برای تطبیق پروژه های توسعه یی استقبال کردند و آن را باعث رفاه و پیشرفت شان خواندند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا