اخباراقتصاد

بهای مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل 27 جدی باختر
به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (50) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (60) افغانی و یک لیتر پترول (66) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1570 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 1390 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2700 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی وطنی، 330 افغانی
هفت کیلو بوره، 490 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 870 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 580 افغانی
و هفت کیلو ماش وطنی، 450 افغانی.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا