اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کابل

کابل، 9 جوزا، باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل و گازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع ( 68 ) افغانی، یک لیترتیل پترول (81 ) افغانی و یک لیترتیل دیزل ( 88 ) افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل از این قراراست:

یک بوری آرد گندم قزاقی ( 50 ) کیلویی، 2760 افغانی

یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 2960 افغانی

یک بوری برنج باریک اعلی (25 )کیلویی، 3000 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی، 290 افغانی

هفت کیلو بوره، 430 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 750 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی، 480 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی، 900 افغانی.

باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا