اخبارجامعه

بهای مواد اولیه و سوخت در بازارهای کابل

کابل، 27 ثور، باختر

به اساس معلومات اتحادیۀ تانک های تیل و گازمایع کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع ( 68 ) افغانی، یک لیترتیل پترول ( 80 ) افغانی و یک لیترتیل دیزل     ( 86 ) افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل از این قراراست:

یک بوری آرد گندم قزاقی ( 50 ) کیلویی، 2550 افغانی

یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره، 3000 افغانی

یک بوری برنج باریک اعلی (25 )کیلویی، 2700 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی، 300 افغانی

هفت کیلو بوره، 420 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 720 افغانی

هفت کیلو ماش وطنی، 480 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی، 870 افغانی.باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا