اخباراقتصاد

بهای شماری از مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

کابل 28 حمل باختر
به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در نواحی مختلف کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (55) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (60) افغانی و یک لیتر پترول (63) افغانی مشخص شده است.
همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:
یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1550 افغانی
یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره،1420 افغانی
یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2700 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی وطنی، 330 افغانی
هفت کیلو بوره، 440 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 910 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی، 580 افغانی
و هفت کیلو ماش وطنی، 420 افغانی.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا