اخباراقتصاد

بهای شماری از مواد اولیه و سوخت در بازار های کابل

 

کابل 26 حمل باختر

به اساس معلومات شاروالی کابل به آژانس باختر؛ امروز در کابل، بهای یک کیلو گاز مایع (55) افغانی، یک لیتر تیل دیزل (60) افغانی و یک لیتر پترول (63) افغانی مشخص شده است.

همچنان بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز از این قراراست:

یک بوری آرد گندم قزاقی (50 ) کیلویی، 1550 افغانی

یک پیپ روغن ( 16 ) لیتره،1420 افغانی

یک بوری برنج باریک اعلی (25) کیلویی، 2700 افغانی

هفت کیلو برنج شوله یی وطنی، 320 افغانی

هفت کیلو بوره، 440 افغانی

هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان، 920 افغانی

هفت کیلو نخود خام وطنی، 580 افغانی

و هفت کیلو ماش وطنی، 420 افغانی.

  بازگشایی شاهراه نورستان- کنر به روی ترافیک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا