اخبارفرهنگTOP

بزرگ داشت از زاد روز امیرعلی شیر نوایی شاعر ودانشمند نامدار

ایبک 2 حوت باختر
از پنج صدو هشتاد و سومین زاد روز وزیر دانشمند، عالم متفکر وشاعربزرگ کشور امیرعلی شیرنوایی امروز درایبک مرکز سمنگان تجلیل وبزرگ داشت بعمل آمد.
امیرعلی شیرنوائی عالم، متفکرو سیاستمدارتوانا، ادیب وشاعربزرگ دوره تیموریان درسال 844 هجری قمری درشهرهرات متولد گردید. وی ازترکان( چغتائی) بود نیاکانش در دستگاه تیموریان هرات ازحرمت بلند برخوردار بودند.
این شاعر توانا و وزیر دانشمند در زمان حکمروایی سلطان حسین بایقراء به حیث وزیرارشد وصدراعظم کارنموده ودر تمدن اسلام زمان تیموریان نقش اساسی را داشت. اوبه دو زبان دری و ازبیکی شعر می سرود. ایشان بعداز خدمات زیاد وارزنده درسال956 هجری قمری وفات نموده است.
به گزارش آژانس باختر، این محفل که ازطرف ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان درسالون کنفرانس های این اداره برگزار گردیده بود، درآن شماری از مسوولان محلی‌فرهنگیان، علما، شعرا، نویسندگان، برزگان وجوانان سمنگان اشتراک نموده بودند.
درین محفل، مولوی جان محمد محمدی یک مسوول محلی سمنگان، پیرامون شخصیت ادبی وفرهنگی امیرعلی شیر نوائی صحبت نموده از برگزار کننده گان محفل فرهنگی اظهار سپاس وقدر دانی نمود. عبدالخلیل جاوید آمر فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان، درین محفل، درصحبت خویش نگاهی به تاریخ کهن کشور انداخته، ضمن یاد آوری از تمدن دوران یونان باختری، تمدن کوشانی ها در رابطه به دوره طلایی تیموریان هرات سخن گفت. وی دوره سلطان حسین بایقراء را که درآن زمان امیر علی شیر نوایی به حیث صدراعظم و وزیر ارشد وی کار نموده، یکی ازدوره های طلائی جهان اسلام خواند.
مولوی حبیب الله حماس رئیس امربالمعروف و نهی عن المنکر وسمع شکایات سمنگان، پیرامون تمدن اسلام، درزمان تیموریان وپیشرفت و ترقی آن روزگار روشنی انداخته تصریح کرد که نه تنها مردم افغانستان ، بلکه تمام جهان به فرهنگ، تمدن وپیشرفت آن زمان می بالد.
در پایان،سخن رانان ازجوانان وفرهنگیان سمنگان خواستند تا راه و روش بزرگان همچون امیر علی شیر نوایی را سرمشق زندگی خویش قرار بدهند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا