اخبارجامعه

برگشت شماری دیگری از مهاجران افغان ازپاکستان

کابل ۲۹ دلو باختر
در جریان یک شبانه روزگذشته ۱۳۶افغان دیگر از پاکستان اخراج و از گذرگاه تورخم به کشور برگشتند.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترنگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم، ۲۵ خانواده مهاجر افغان که شامل ۱۳۶ تن می شوند از پاکستان اخراج وبه کشور برگشتند و جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
بر بنیاد یک خبر دیگر: برای ۳۰۰ خانواده برگشت کننده و نیازمند در ولایت پکتیکا کمک نقدی توزیع شد
دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین با ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترنگاشته است: برای هرخانواده، ۱۴ هزار و ۴۵۰ افغانی پول مساعدت شده سازمان بین المللی مهاجرت توزیع شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا