اخبارجامعه

برگشت بیش از ۹۰۰ مهاجر از پاکستان به کشور

کابل ۱۰ جوزا باختر
نه صد و هفتاد ونه تن در ۲۴ ساعت گذشته به گونه اجباری از طریق مرزهای سپین بولدک قندهار و تورخم ننگرهار به کشور برگشت نموده اند.
به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ننگرهار، ۱۱۵ خانواده که شامل ۶۴۷ تن بودند، طور جبری از پاکستان برگشت نمودند و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
همچنان به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک قندهار، ۶۲ خانواده شامل ۳۳۲ تن از طریق مرز سپین بولدک برگشت نمودند پس از ثبت در آن آمریت جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان جهانی خوراک و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی شدند و برای هر خانواده مطابق به طرز العمل از طرف امارت اسلامی نیز کمک صورت گرفته است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا