اخبارجامعه

برگشت بیش از ۱۸۰ مهاجر از پاکستان به کشور

کابل،2 دلو، باختر
بیش از ۱۸۰ مهاجر در۲۴ ساعت گذتشه ازطریق گذرگاه تورخم به کشور برگشت نموده اند.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترنگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ۳۶ خانواده که شامل ۱۸۷ نفر می شوند ،به گونه اجباری از پاکستان برگشت نمودند.
به گفته منبع، آنها بعد از ثبت در اداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا