اخبارجامعه

برگشت بیش از یک صد و ۵۰ مهاجر از پاکستان به کشور

کابل اول حوت باختر
یکصدوهشتاد و سه مهاجر در ۲۴ ساعت گذشته ازپاکستان به گونه اجباری ازطریق تورخم و سپین بولدک به کشور برگشت نموده اند.
دفتررسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باختر نگاشته است:‌ به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار ۱۵ خانواده که شامل ۹۲ تن می شوند از طریق مرز سپین بولدک به کشور برگشت نمودند و پس ازثبت در اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، سازمان جهانی خوراک و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.
همچنان به اساس معلومات آمریت سرحدی تورخم ولایت ننگرهار ۱۸ خانواده که شامل ۹۱ تن بودند از پاکستان برگشت نمودند و بعد از ثبت دراداره امور مهاجرین جهت کمک به دفاتر کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شدند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا