اخبارجامعه

برگزاری کارگاه آموزش شیوه های نوین زنبورداری دربدخشان

 

فیض آباد 6 حوت باختر

کارگاه آموزش شیوه های نوین زنبورداری در بدخشان برگزارشد.

دراین کارگاه، دوصدو پنجاه مالک فارم های زنبورداری ازبخش هایی از بدخشان، شرکت دارند.

این کارگاه، ازسوی اتحادیه ی زنبورداران بدخشان وریاست زراعت ومالداری این ولایت برای ده روز راه اندازی شده است.

قاری قطب الدین دهنوی رییس زراعت ومالداری بدخشان به آژانس باخترگت که این کارگاه، زیر نام پرورش زنبورعسل وکنترول آفات وامراض آن، راه اندازی شده است.

دراین کارگاه، زنبورداران،شیوه های نوین زنبورداری، تولید عسل وبرخورد با آفات و امراض را می آموزند.

زنبورداران، ازبرپایی این کارگاه استقبال کردند و آن را باعث رونق کاروبار شان خواندند.

بدخشان ازجمله ولایات کوهستانی کشور است که به نسبت داشتن اقلیم مساعد؛باغ‌های میوه و موجودیت گیاهان داروی بستر مناسب برای صنعت پرورش زنبورعسل است و عسل آن در بازار های داخلی از اعتبار خوب برخوردار است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا