اخبارفرهنگTOP

برپایی بزم شعرزیر نام شعر در نفس های گرم شورچای بدخشانی در بدخشان

فیض آباد 18 قوس باختر
برنامه یی زیرنام “شعردر نفس های گرم شور چای بدخشانی” با حضور، شعرا ،اهل قلم، بزرگان محل وفرهنگیان برگزارشد.
الحاج معزالدین” احمدی “ریس اطلاعات وفرهنگ بدخشان در این همایش فرهنگی گفت”وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه خواص به حفظ فرهنگ های بومی و داشته های فرهنگی در کشور دارد و در قسمت رشد و توسعه آن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد و ما امروز با برگزاری این محفل فرهنگی یکی از رواج های عام مردم بدخشان را به منظور تقویت داشته های فرهنگی به معرفی گرفتیم.”
داکتر شمس علی” شمس” یکی از نویسنده گان دربدخشان دراین بزم گفت” تاجران در حدود5هزار سال قبل چای را از مسیرشاهراه ابریشم که به این مناطق رفت وآمد داشتند، به بازار بدخشان انتقال دادند و مردم این ولایت هم آن چای را در حدود 300 سال قبل از امروز با ترکیب چای، شیر، نمک و مغز چهارمغز ، به یک نوع خوردنی خاص برای خود برگزیدند و با گذشت زمان به یک نوع فرهنگ در میان آنان رایج شد.
عزیز محمد”بی خود ” از شاعران بدخشی گفت “مردم بدخشان باشور چای عادت کرده اند و حتی اگر وقتی که چای دردسترس شان قرارنداشته باشد، ازشاخچه های درخت بادام، زردالو وآلوچه برای آماده کردن شور چای استفاده می کنند و شورچای درقریه وقصبات بدخشان در میان مردم مروج است.”
دراین بزم، شاعران اشعار شان را به مناسبت شورچای ، این خوردنی بومی، به خوانش گرفتند.
شورچای یک نوع نوشیدنی است که با امکانات کمتر آماده می شود وارزش دارویی نیز دارد. درترکیبات شورچای چهل ویک نوع مواد مفید است که به صحت انسان ها فایده دارد . نوشیدن شور چای باعث کاهش چاقی وکم شدن کلسترول خون در بدن می شود.
نظر به تحقیقات دانشمندان شورچای برای صحت انسان ها خیلی ها مفید است. شورچای، درمیان مردم افغانستان از جایگاه ویژه یی برخوردار است و اما درمیان مردم بدخشان، خاستگاه شورچای، این خوردنی به فرهنگ تبدیل شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا