اخبارجامعه

برای بیش از ۱۰۰ تن در ولایت کاپیسا، زمینه کار فراهم شد

کابل، ۵ دلو، باختر
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کاپیسا برای ۱۲۵ بیجاشده و عودت کننده در آن ولایت زمینه کار را فراهم کرد.
دفتر رسانه های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با ارسال خبرنامه یی به آژانس باخترنگاشته است:‌ افراد یاد شده در برنامه ایجاد فرصت های کاری تحت عنوان کار در مقابل پول درپروژه ترمیم وجغل اندازی سه جاده ۸ کیلو متری در ولسوالی اله سای کاپیسا از جانب آمریت مهاجرین آن ولایت گماشته شده اند.
به گفته منبع:‌ پروژه متذکره برای ۲۶ روز ادامه دارد که پس از ختم آن برای کارگران در دو بخش برای کارگر حرفوی مبلغ ۷۰۰ افغانی و برای کارگر غیر حرفوی مبلغ ۳۵۰ افغانی در نظر گرفته شده است که از جانب شورای مهاجرت کشور دنمارک پرداخت خواهد شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا