اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

بحث امریکا درمسایل حقوق بشری یک بحث خیالی است که اعتباری ندارد

تبصره
کابل ۵ ثور باختر
وزارت خارجه امریکا، گزارش سالانه خود را ازوضعیت حقوق بشری منتشر کرده است که درمیان شماری ازکشورها، امارت اسلامی افغانستان هم به نقض حقوق بشر در عرصه های گونه گون از تبعیض قومی، جنسیتی و مذهبی گرفته تا انحصار گرایی و زندانی ساختن ها متهم شده است.
در گزارش از سرکوب رسانه ها و جلوگیری از فعالیت های مدنی هم حرف های وجود دارد همچنان گفته شده است که نهاد وابسته به امارت اسلامی سیکهـ ‌ها و هندو باوران کشور را نیز هدف قرار داده اند.
این که وزارت خارجه امریکا بر کدام اساس و بنیادی این گزارش را تهیه کرده است کار خود شان، مگر یک مسئله قابل بحث است که گزارش وزارت خارجه امریکا، یک گزارش کاذب است که هیچ نوع ارزش ندارد.
در گام نخست باید گفت که امریکا درحالی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را به نقد می گیرد که خود بزرگترین نقض کننده حقوق بشری در جهان باقی مانده است، دلایل و نمونه های زیادی وجود دارد که نشان می دهد امریکا بزرگترین عامل نقض حقوق بشر درجهان است، جنایاتی را که رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه آنهم در پناه حمایت دولت امریکا انجام داده است چگونه توجیه شده می تواند، امریکا نه تنها در جریان هفت ماه گذشته با سکوت تمام جنایت های صهیونست ها را تماش کرد، بل با کمک های مالی اخیر خود با تل ابیب،برادامه جنایات و وحشت جاری در غزه تاکید کرد.
نشانه های زیادی وجود دارد که امریکا و متحدان غربی آن نه تنها عامل حمایت بل زاده بسا از وقایع وحشت آور و بربریت آفرینی اند که در جهان اتفاق می افتد.
داستان تخطی ووحشت امریکا در برابر حقوق بشر چنان زشت است که وضعیت حقوق بشری در آنکشور تعریف مثبت ندارد.
امروز تبعیض در برابر سیاهپوستان امریکا زشت تر از قرون وسطا و زمان برده داری است، اسلام ستیزی و آشفتگی دیگری در جامعه امریکا بیداد می کند، اقلیت دینی و نژادی حتی سرخپوستان که مردمان بومی در آنکشوراند با ناهنجاری های زیادی مواجه اند.
روایت ها ازوضعیت مهاجران غیر قانونی در امریکا، آنانی که در مرز میان مکسیکو و امریکا سرگردان اند و یا در کمپ و یا واضحتر، زندان های نگهداری از مهاجران، تکان دهنده است.
فاصله اجتماعی در امریکا با گذشت هر روز بیشتر و عمیق تر می شود و این خوشایند نیست.
امریکا هیچ وقت رابطه خوبی با نهاد حمایت از حقوق بشری که خارج از دایره حکومت آنکشور و به گونه مستقلانه فعالیت دارند نداشته است، این کشور درسال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد، امریکا واین شورا همیشه روابط آشفته‌ یی داشته‌اند، چون نهاد های مستقل حراست از حقوق بشر هم رکاب امریکا نشدند.
واقعیت این است که آمریکا درخصوص حقوق بشر معیارهای دوگانه و ریا کارانه دارد و با گزارش های کاذب، در پی اعمال راهکار خود بر کشور های دیگر است، امارت اسلامی افغانستان، دولت ایران و کشور های دیگرمانند چین، کوریای شمالی، روسیه… را نقض کنندگان حقوق بشر معرفی می کند، مگر از جنایات اسرائیل در برابر مردم فلسطین حاشیه می رود.
امریکا در بحث حقوق بشرچنان ادعا و عمل می کند که گویی برتری اخلاقی دارد وخود قاضی و الگوی حقوق بشر در جهان است.
در حالی که این کشور ملوث به جنایت، کشوری که عادت به جنگ دارد و با بیرون شدن از یک ماجرا، ماجرا دیگر خلق می کند و کشتار و وحشت میآفریند،
به هیچ عنوان شایسته آن جایگاه نیست که الگوی حقوق بشری باشد و سایر کشور‌ها را وا دار از آن الگو برداری کنند.
اکنون این حرف ثابت شده است که کار کرد امریکا در بحث حقوق بشری یک بحث خیالی است و اعتباری ندارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا