اخبارجامعهصحت

باشنده گان ولسوالی بالامرغاب از شیوع امراض محرقه و اسهالات شاکی اند

بادغیس، 14جوزا، باختر
باشنده گان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس از شیوع امراض موسومی محرقه و اسهال شاکی اند.
مولوی عبدالباری” مخلص” ولسوال بالا مرغاب به خبرنگارمحلی آژانس باختر گفت که درین او اخیر امراض محرقه، اسهال، وسینه بغل در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس شیوع کرده است که روزانه تعداد زیادی از روستا های دور به خاطر تداوی به این کلینیک مراجعه می کند.
وی افزود، اکثریت مریضانی که به این کلینیک صحی مراجعه می کنند از مریضی محرقه و اسهال شکایت دارند .
داکتر فلک ناز “کریمی” آمر شفاخانه ومتخصص اطفال در ولسوالی بالا مرغاب تائید می‌کند که امراض موسومی محرقه واسهالات در بین مردم شیوع کرده است و روزانه ٨٠ تا 90مریض به گونۀ عادی به کلینیک تحت تداوی قرار می گیرند.
به گفتۀ وی، دوای مورد نیاز در کلینیک موجود است و آنعده مریضانی که ضرورت به تداوی بیشتر داشته باشد به مرکز ولایت انتقال می شوند.
مولوی محمد آصف ” قانت “رئیس صحت عامۀ بادغیس می‌گوید که در ولسوالی بالا مرغاب به شمول شفاخانۀ مرکزی ولسوالی، ٩مرکز صحی درمناطق بوکن، چپچل، موریچاق، پنیرک، ساغری پنجاب، خوجه یخدان وقروتو فعل مصروف عرضۀ خدمات صحی است.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا