اخباراقتصادجامعه

بازسازی شانزده پلچک در مسیر فراه‌ – فراه رود

فراه،31جوزا، باختر
مسئوولان ریاست فواید عامۀ فراه دیروز از بازسازی شانزده پلچک در مسیر فراه‌ – فراه رود آن ولایت خبرداد.
مولوی عبدالملک معتصم، رئیس فواید عامۀ فراه به آژانس باختر گفت که این پلچک ها قبلاَ در اثر جنگ های گذشته تخریب شده بود که از سوی انجنیران آن اداره ترمیم وبازسازی شد.
معتصم افزود که این ادارۀ دوازده پلچک را در مسیر فراه – فراه رود و چهار پلچک دیگر را در ساحۀ ریگی کوچک آن ولایت بازسازی کرده است.
به گفتۀ رئیس فواید عامۀ فراه قرار است که شصت ونه کیلو متر سرک فراه – فراه رود به کمک مالی تجار فراه داغ گیری و ترمیم شود که کار آن به زدوی آغاز می شود.
به گفتۀ وی؛ با ترمیم و بازسازی این پلچک‌ها مشکلات راننده گان موتر های فراه – هرات و کابل – فراه رفع شده است.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا