اخبارفرهنگجامعه

بازداشت چهارتن درپیوند به کاوش های غیرقانونی در جوزجان

شبرغان 23 ثورباختر
چهارتن در جوزجان، درپیوند به کاوش های غیرقانونی درساحه ی باستانی، بازداشت شدند.
مولوی سیف الدین معتصم رییس اطلاعات وفرهنگ جوزجان به آژانس باختر گفت که این افراد، درساحه ی باستانی ایل تیگرمان تپه ی شهرشبرغان، هنگام کاوش بازداشت شدند.
اوگفت که این افراد را درپی گزارش ازکاوش ها دراین ساحه ی باستانی، بازداشت کرده اند.
رییس اطلاعات وفرهنگ جوزجان می گوید که کاوش ها در ساحات باستانی ممنوع است وبا متخلفان، برخورد قانونی خواهد شد.
ایل تیگرمان تپه در بیست ویک کیلومتری شمال شهر شبرغان موقعیت داشته و حدود بیشتر از یک هزار سال قدمت تاریخی دارد.
به اساس ارقام ارائه شده، شصت ویک ساحه ی باستانی درجوزجان وجود دارد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا