اخبارامنیتجامعه

بازداشت هفت تن درپیوند به دزدی درکندهار

 

شهرکندهار4 جدی باختر

هفت تن درکندهار درپیوند به دزدی بازداشت شدند.

این افراد دریک شبانه روز اخیر درعملیات های پولیس از بخش هایی از شهر بازداشت شده اند.

مولوی اسدالله جمشید سخنگوی پولیس کندهاربه آژانس باخترگفت که این افراد درست هنگام دزدی اموال شهروندان بازداشت شده اند.

بازداشت شدگان درنخستین تحقیقات به چندین مورد دزدی در کندهار اعتراف کرده اند.

وخبری از کاپیسا حاکی از آن است: ده تن درکاپیسا درپیوند به جرم های جنایی بازداشت شدند.

این افراد درجریان یک شبانه روز اخیر ازبخش هایی از کاپیسا بازداشت شده اند.

مسوول دفتر رسانه های اداره ی پولیس کاپیسا به آژانس باخترگفت که این ده تن ، درپیوند به دزدی و کاروبار مواد مخدر بازداشت شده اند.

ازنزد بازداشت شدگان، اموال دزدی ، مواد مخدر و جنگ ابزار به دست آمده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا