اخبارجامعهآموزش

ایجاد فضای مناسب درسی برای هزاران دانش آموزمکتب درفاریاب

میمنه 5 ثورباختر
با ساخت تاسیسات جدید یک مکتب درفاریاب، هزاران دانش آموز، به فضای مناسب درسی دست یافتند.
مکتب ابتداییه پسرانه تیموری سرچشمه غلبله درولسوالی المار، در دوطبقه ساخته شده است که درخود، سیزده صنف درسی، لابراتوارها، کتابخانه، دفاتر اداری ودیگر بخش های مورد نیاز را دارا است.
مولوی سید حفیظ الله معتصم بالله رییس معارف فاریاب به آژانس باخترگفت که تاسیسات جدید این مکتب، به هزینه ی بیست وچهارملیون و دوصد هزار افغانی، به کمک دولت شاهی ناروی، ساخته شده است.
با این کمک ها، میزو چوکی وشبکه های آب آشامیدنی وبرق مکتب، نیز ساخته شده است.
شبکه ی برق مکتب تیموری سرچشمه غلبله، به وسیله ی انرژی آفتاب، آب نوشیدنی دانش آموزان را تامین می کند.
شاگردان ازساخت تاسیسات جدید برای شان خرسند اند و می گویند که پس ازاین درفضای مناسب درس خواهند خواند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا