اخبارفرهنگTOP

اهدای بیست ویک سکه ی تاریخی ازسوی یک فرهنگی به موزیم بدخشان

فیض آباد، 16 دلو، باختر
یک فرهنگی دربدخشان، بیست ویک سکه ی تاریخی را به موزیم ملی سپرد.
فرهاد غفوری، باشنده ی ولسوالی جرم که محصل بخش باستان شناسی پوهنتون کابل است، این سکه ها را اهدا کرد.
به باورباستان شناسان، این سکه ها به دوره ی غزنویان برمی گردد.
اوگفت که گنجینه های تاریخی- باستانی افغانستان، باید در موزیم های رسمی نگهداری شود.
این جوان فرهنگی، ازهمه شهروندان افغانستان خواست تا اگرآثارتاریخی یی درخانه دارند، به موزیم ملی بسپارند تا به گونه ی درست نگهداری شود.
مایل آقا کریمی، مدیر مسکوکات موزیم ملی وزارت اطلاعات وفرهنگ به آژانس باخترگفت که در روی آن سکه ها علامات والقاب شاهان غزنوی مهرشده است؛ این نشانگرآن است که این آثار، به عصرغزنویان برمی گردد.
انجنیر ذبیح الله امیری، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، از اقدام این جوان محصل استقبال کرد.
او ازهمه شهروندان بدخشان خواست تا اگرآثارتاریخی یی درخانه دارند، به موزیم بسپارند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا