اخبارامنیت

انفجار بر موتر حامل اعضای امارت اسلامی در کنر؛ رییس معادن و پترولیم کنر زخمی شد

اسعد آباد/ ۷ میزان/ باختر

رییس معادن وپترولیم کنربا دو عضو دیگر امارت اسلامی درانفجاری زخم برداشت.

به اساس گزارش ها، ماین درکنارجاده درشهراسعد آباد جاسازی شده بود وبامداد امروز هنگام عبور موتر حامل رییس معادن وپترولیم کنرمنفجرشد.

رییس اطلاعات وفرهنگ کنردرتماس با آژانس باختر، این رویداد را تایید کرد.

اوگفت که دراین انفجاررییس معادن وپترولیم تازه گماشته شدۀ امارت اسلامی برای کنربا دوطالب دیگر زخم برداشتند.

داکتران درشفاخانۀ مرکزی کنروضع صحی یکی اززخمیان این انفجاررا نگران کننده گزارش کردند.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این انفجاررا به دوش نگرفته است اما پیش ازاین گروه داعش متهم به انجام همچو حمله هایی درافغانستان شده است.ختم/م-

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا