اخبارجامعه

اقدام پولیس جوزجان برای نجات ده ها مرد وزن گیرمانده دربرف

شبرغان 10 حوت باختر
پولیس جوزجان، ده ها تن را که درمیان برف گیرمانده بودند، نجات داد.
گیرماندگان، مسافرانی بودند که می خواستند مسیر ولسوالی های کوهستانات- آقچه را عبورکنند.
قاری عبدالستارحلیمی، سخنگوی پولیس جوزجان به آژانس باخترگفت که پولیس توانسته درجریان دوشبانه روز، چهل ودو مرد، زن وکودک گیرمانده دربرف را نجات دهد.
به گفته سخنگوی پولیس جوزجان، اگر رسیدگی به موقع به این مسافران نمی شد احتمال جان باختن شان درسرما وزیر برف ، وجود داشت.
پولیس جوزجان، همچنان درحال گشت زنی درراه های برف گیر ودشوار گذر است تا درصورت نیاز، به مصافران کمک کند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا