سیاستاخبارگزارش ها

افغانستان و دیپلماسی آرام برای خارج شدن از انزوای بین المللی

کابل ۷ سرطان باختر

حکومت جدید در افغانستان، بر اساس تعریف احترام متقابل و با یک دپیلماسی آرام در راه توسعه و انکشاف روابط بین المللی خود است و در این راستا با موفقیت عمل میکند.

گزارشگر آژانس باختر مینگارد؛ افغانستان در ده ماه گذشته در روابط خود با جهان خارج، روز گاری تلخی را سپری کرده است، کشور های زیادی اند که به اساس تمایلات و برنامه های خود کوشیدند که افغانستان زیر اداره امارت اسلامی را در فقدان یک تعامل فعال بین المللی گیر آورند، و این نظام را دچار یک انزوای دوامدار کنند.

امریکا و متحدین آن روی مشکلات مشخص که با امارت اسلامی دارند و با تاسف از تربیون نهاد های جهانی حرف اول در معاملات و معادلات جهانی را میزنند، موفق شدند که نظام جدید را به دلایل ناموجه در انزوای جهانی نگه دارند، آنان خواست های علنی و برنامه های پنهانی در قبال افغانستان داشته و تلاش دارند از طرق مختلف آن را  بر افغانستان تحمیل کنند.

این که در طول یازده ماه که از پیروزی امارت اسلامی سپری شده است و هیچ کشوری حاضر نشده است که این نظام را در افغانستان به رسمیت بشناسد، مشکل درهراس از امریکا است، کشوری که تلاش دارد نظم جهانی را به شیوۀ که خود میخواهد مدیریت کند در حالی که نظم جهانی به اساس قانونمندی که رعایت حقوق یکدیگر براساس ضابطه های جهانی اصل آن است تامین شدنی است نه تحمیل خواست های متکبرانه‹ شیوه که امریکا به آن چسپیده است›

با تاسف نظام جدید در افغانستان دچار همین تفکر امریکایی شده است. یعنی که امریکا نظام جدید را الی تامین خواست های  مشخص خود به رسمیت نمی شناسد  و باید دیگران هم به رسمیت نشناسند.

دستگاه دپیلماسی وابسته به امارت اسلامی از زمان پیروزی دو باره در صدد رفع این مشکل بوده است و با یک دپیلماسی آرام تلاش کرده است که دید جهانیان و کشور ها را به واقعیت های موجود در افغانستان معطوف دارد و با گذشت  حدود یازده ماه توانسته است در این راستا با موفقیت عمل کند.

اصل که توانسته است امارت اسلامی را در تعاملات جهانی موفق سازد، بیطرفی در قضایای بین المللی و جهانی است در عین حال کوشیده است که در چنین مسایل دیدگاه مصلحت اندیش حفظ و تقویت شود، امارت اسلامی در سیاست و راهکار خارجی خود تلاش کرده است،احترام متقابل را حفط کند، به منافع مشروع کشور در افغانستان و منطقه احترام بگذارد و در عین حال تاکید بر این بوده است که دیگران هم منافع مشروع افغانستان را احترام کنند وبا امارت اسلامی براساس احترام متقابل برخورد کنند.

این گونه ایستادگی در روابط بین المللی باعث شده است که امارت اسلامی با وجود تهدید ها و هشدار های که از سوی دیگران وجود دارد روابط نیرومندی با جهان خارج داشته باشد، کشور های اند که روابط دیپلماتیک شان را با افغانستان زیره اداره امارت اسلامی حفظ کرده اند و حضور فعال در افغانستان دارند، کشور های هم اند که تمایل به احیای روابط دارند و میخواهند که سفارت های خود را در کابل دو باره فعال کنند، مگر آهسته و برنامه شده حرکت میکنند.

در این خصوص به خوشبینی های  امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی میتوان اشاره کرد، او در تازه ترین اظهارات خود گفته است«با گذشت هر روز روابط کابل با جهان نیرومندتر می‌شود و قرار است که شماری از کشورها سفارت‌های شان را در افغانستان دوباره فعال بسازند.»

امیرخان متقی همچنان گفته است«با همه جهان روابط خوب داریم و روز به روز روابط ما قوی‌تر می‌شود و امیدوار استیم که در آینده دستآوردهای خوب دیگر هم داشته باشیم.»

به گفته امیر خان متقی «تعاملات با جهان به گونه رسمی جریان دارد و این که کسی تاحال به رسمیت شناسی را اعلام نکرده است، این موضوع جداست …  .»

این گفته ها نمایانگر آن است که افغانستان با یک دیپلماسی آرام در تامین روابط با کشور های بیرونی موفق بوده است، در این میان، فعال شدن دو باره سفارت هند در کابل، کشوری که در رابطه به امارت اسلامی ملاحظاتی زیادی داشت می تواند یک نقطه قابل مکث در تامین روابط افغانستان با جهان خارج باشد و این دیر نخواهد بود که کشور های زیادی ترجیح خواهند داد، به جای نظارت افغانستان از کشور سومی، حضور دیپلماتیک شان را در کابل احیا کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا