اخباراقتصادجامعه

افزایش چهل وچهارملیونی درعواید ریاست بغلان برشنا

پلخمری 15 قوس باختر
عواید ریاست بغلان برشنا، نسبت به سال پار، چهل وچهار ملیون افغانی افزایش یافته است.
به اساس آمارها، ماه میزان، بغلان برشنا، بیش از سی وهشت ملیون افغانی عاید داشته است درحالی که این رقم در ماه عقرب به بیش از هشتا دو دو ملیون وسه صد هزاربوده است.
این رقم افزایش چهل وچهارملیونی در عاید بغلان برشنا نسبت به سال پار را نشان می دهد.
این عواید از ارایه ی خدمات برق و برق رسانی به شهروندان ، به دست آمده است.
ملا سردار ولی حمزه رییس بغلان برشنا به آژانس باخترگفت که تلاش دارند با جمع آوری قرضه ها و گسترش ساحه ی عرضه ی خدمات، عواید این اداره را همچنان بیشتر سازند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا