اخبارجامعهTOPآموزش

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

کابل، 22 قوس، باختر
پوهنتون پولی تخنیک کابل، در دیپارتمنت ساختمان های صنعتی و مدنی پوهنحی ساختمانی خود در یک بست به سویه دکتور و یا ماستر به کادرعلمی نیاز دارد .
علاقمندان واجد شرایط از تاریخ نشر این اطلاعیه تا 4 جدی سال روان با درخواست های شمولیت، ترانسکریپت نمرات و تذکرۀ تابعیت شان به ادارۀ پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه کنند.
همچنان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل، در دیپارتمنت مهندسی خود در یک بست به سویه دکتور، ماستر و یا لیسانس به کادر عملی ضرورت دارد .
داوطلبان واجد شرایط با در خواست های شمول، ترانسکریپت نمرات و تذکرۀ تابعیت شان از تاریخ نشر این اطلاعیه تا 19 جدی سال روان به اداره پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا