اخباراقتصادTOP

اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

 

کابل 15 حوت باختر

به اساس پیشنهاد ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه ، فیصله کمیته تعرفه و منظوری رهبری وزارت مالیه؛ به هدف ایجاد تسهیلات برای صنعتکاران، ساده سازی روند های گمرکی و همچنان حمایت و توسعه صنعت در کشور،  در بخش تعرفه های حمایوی این تصامیم اتخاذ شده است.

نظر به نوعیت واردات مواد خام فابریکه های صنعتی درسابق از یک تا دو نیم در صد تعرفه گمرکی اخذ می شد اما بر اساس فیصله جدید، از این به بعد از هر نوع مواد خام وارداتی مربوط فابریکه های صنعتی، فقط یک در صد تعرفه گمرکی اخذ خواهد شد.

معیاد زمانی تعرفه حمایوی فابریکه های صنعتی که قبلآ یک ربع (سه ماه) یا دو ربع (شش ماه) بود، به یک سال افزایش یافته است.

 همچنان اززمان حاکمیت دوباره امارت اسلامی افغانستان تا کنون تمام باقیداری قبلی در بخش تعرفه حمایوی فابریکه ها صنعتی معاف شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا