اخباراقتصادTOP

اطلاعیه د افغانستان بانک

 

کابل 10 دلو باختر

د افغانستان بانک به منظور تنظیم بهتر بازارهای پولی کشور، جواز فعالیت صرافی وخدمات پولی را تحت عنوان شرکت به اشخاص واجد شرایط صادر کرده است.

 این شرکت ها مکلف اند تا مطابق قوانین و مقررات نافذه فعالیت کنند، فعالیت اشخاص بدون جواز در بازار های پولی کشور مجاز نبوده و غیرقانونی است.

 بنابراین؛ ازهموطنان تقاضا می شود که جهت تطبیق قوانین و مقررات و مصئونیت معاملات پولی خویش، از انجام معامله با اشخاص بدون جواز جدآ خود داری کرده و وجیبه ملی شان را ادا کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا