اخبارامنیتاقتصاد

ازغصب ده ها جریب زمین دولتی درلوگر جلوگیری شد

پل علم، 25 ثور، باختر
کمیتۀ جلوگیری ازغصب زمین های دولتی ده ها جریب زمین را در منطقۀ التمور ودشت بیدک مرکز لوگر از چنگ غاصبان زمین نجات داد.
مولوی محمدالدین شاه محبت قومندان امنیۀ لوگر به آژانس باخترگفت که به اثر سعی وتلاش نیروهای امنیتی واین کمیته بیشتر ساحات غصب شده از چنگ غاصبان نجات داده شد.
وی ازمردم می خواهد که ازغصب زمین های دولتی و ساخت منازل غیرقانونی در زمین های دولتی پس از این خود داری کنند.
این درحالی است که از غصب سه صدوپنجاه جریب زمین دولتی درولسوالی محمدآغه لوگر جلوگیری به عمل آمده بود.
گفته می شود که تاکنون درپیوند به غصب زمین های دولتی درلوگر سی پنج تن بازداشت شدند.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا